Επιχειρήσεις

Summer Rental House
Summer Rental House 2
Summer Rental House 3
Summer Rental House 4
Caffe Bar Bistro
Drug Store
Hotel

Μεγάλου Αλεξάνδρου 59A, Έυοσμος, Θεσσαλονίκη, 56224, Τηλ. 2310 559 554, Κιν. +30 697 633 0870