Summer Rental House

Summer Rental House
Summer Rental House
Summer Rental House
Summer Rental House
Summer Rental House

for zoom click on the image.

Megalou Aleksandrou 59A, Evosmos, Thessaloniki, 56224, Tel. 2310 559 554, Mob. +30 697 633 0870